m/s Österns tidtabell 2022

Lilla Ringvägen är en trafikled mellan Nagu – Själö – Hanka. Bil- och passagerarfartyget m/s Östern trafikerar rutten 3 gånger per dag under sommarsäsongen 13.05. – 04.09.2022.

I Juli gör m/s Östern även en extra kvällstur.