Prislista 2024

Enkel resa

Transportavgifter

 • Personavgift
  8€
 • Barn 4-11 år
  4€
 • Barn 0-3 år
  0€

Fordontransportavgifter

Inkl. personavgift

 • Personbil
  38€
 • Husbil / Stor paketbil
  52€
 • Personbil + husvagn
  100€
 • Buss (inkl. chaufför + max 30 passagerare / lastbil
  350€
 • Motorcykel / moped
  18€
 • Cykel
  10€

Vi accepterar följande betalningsmedel:

 • Bankkort
 • Kreditkort
  (Mastercard, Visa)
 • Kontanter

Bokningar

Bokning av bilplats

Bokning av bilplats kan endast göras av

 • Personer fast bosatta på Själö
 • Arbetstagare vid skärgårdshavets forskningsinstitut
 • Bussgrupper

Obs!

 • Grupper på 10 personer eller fler lönar sig att boka på förhand
 • Det är förbjudet att campa eller föra fordon till Själö
 • Beroende på omständigheterna så kan tidtabellen ändras eller trafiken inställas

Instruktioner för passagerare

Ankomst till hamn, fartyg samt vistelse ombord på fartyget

 • Fartygets biljettförsäljare säljer biljetterna i hamnarna.
 • Fartygets besättning dirigerar fordonen ombord på samt av fartyget.
 • Ombord- samt avkörning av fordon sker på eget ansvar.
 • Fordonen lastas i den ordning de har anlänt till hamnen.
 • Fordonen bör vara klara för inlastning 10 min. före avgångstiden.
 • Fartygets befälhavare har rätt att avvika från ankomstordningen om situationen så kräver.
 • Utryckningsfordon har förtur på fartyget.
 • Motorcyklar, mopeder samt cyklar bör vara surrade under sjöresan. Vid behov assisterar fartygets besättning med att surra fordonen. Surrningsutrustning kan lånas från fartyget. Fordonets förare är ansvarig för att fordonet är tillräckligt surrat under sjöresan.
 • Husbilara samt -vagnars förare skall se till att dess fordons gasflaskor är stängda under sjöresan.
 • Rökning ombord på fartyget är inte tillåtet.
 • Det är förbjudet att förtära egna alkoholdrycker ombord.
 • I vår restaurang är det endast tillåtet att avnjuta mat och dryck inköpt i fartygets egna restaurang.

Ta kontakt och fråga mer!