Travel information

m/s Östernin

miehistönjäsenellä on lieviä flunssan oireita. Varotoimenpiteenä henkilö on lähetetty Covid-19 testiin. Kunnes testitulos on varmistunut, noudatamme
seuraavia varotoimenpiteitä:


  • Kahvila suljettu.
  • Matkustaminen sallittu ainoastaan autokannella.

En av m/s Österns besättningsmedlemmar har fått lindriga förkylningssymptom. För säkerhets skull har personen skickats på Covid-19 test. Tills det att testresultaten är klara, tillämpar vi följande försiktighetsåtgärder:


  • Vårt café håller stängt.
  • Passagerare bör hålla sig på bildäck under hela resan.

One of m/s Östern’s crew members has mild cold symptoms. As a precaution the person has been sent to take a Covid-19 test. Until we have the test results, we will take the following precautions:


  • The cafeteria will be closed.
  • Passengers have to stay at the car deck during the entire voyage.