Östern jatkaa Pienellä Rengastiellä kaudella 2020!

Sundqvist Investments Oy Ab

vastaa kasvaneeseen kysyntään tuomalla m/s Östernin
rinnalle toisen aluksen
ajanjaksolle: 22.06.-16.08.2020.

Aikataulu ja lisätiedot päivitetään kevään aikana.

Sundqvist Investments Oy Ab
fortsätter att utveckla Lilla Ringvägen genom att lägga in
ett till fartyg på rutten under perioden: 22.06.-16.08.2020.

Tidtabell och information om servicenivån kommer vi att publicera under våren.